Recyclers’ Talks #5: Sfarsitul deseurilor: Timpul de a merge mai departe

Reciclatorii europeni au cerut de multă vreme o eliminare armonizată a deșeurilor pentru multe fluxuri de deșeuri. Noul Plan de acțiune pentru economia circulară solicită în mod expres „Crearea unei piețe UE care funcționează bine pentru materiile prime secundare” și enumeră ca acțiune prioritară evaluarea „criteriilor de sfârșit de deșeuri la nivelul UE pentru anumite fluxuri de deșeuri pe baza monitorizării membrilor cererea statelor”.

În spatele acestei evaluări se află necesitatea absolută de a merge mult mai rapid în stabilirea criteriilor la nivelul UE, pentru a defini când deșeurile încetează să mai fie deșeuri pentru fluxurile prioritare. Pentru a investi în procese care înlocuiesc materiile prime extrase cu materii prime din reciclare, lanțurile valorice circulare au nevoie de certitudine.

Acest lucru este cu atât mai urgent cu cât tranziția către o economie circulară este o condiție prealabilă pentru obiectivul general al Europei de neutralitate climatică, încorporat în Pactul verde european.

Read Previous

Obiectiv de reciclare 30% a ambalajelor din plastic pana in 2030

Read Next

Webinar FORREC – Reciclarea aparatelor frigorifice – 17 Noiembrie 2021