EuRIC dezvăluie prioritățile UE de reciclare pentru 2024-2029

EuRIC, Confederația Industriilor Europene de Reciclare, și-a dezvăluit prioritățile strategice pentru 2024-2029, care vizează integrarea reciclării în agenda industrială și de mediu mai largă a Europei. Aliniat cu obiectivele economiei circulare și subliniind relația simbiotică dintre circularitate și politicile climatice, EuRIC pledează pentru o schimbare de paradigmă în modul în care Europa abordează reciclarea.

Printre punctele esențiale se numără un apel pentru creșterea competitivității globale a sectorului european de reciclare prin politici comerciale echilibrate și promovarea solidă a materialelor circulare pentru a poziționa Europa ca lider în gestionarea durabilă a resurselor. EuRIC pledează pentru avansarea designului ecologic, făcând eforturi pentru politici care să stimuleze utilizarea materialelor reciclate în conformitate cu Pactul ecologic european. Subliniem, de asemenea, necesitatea unor reforme legislative, inclusiv adoptarea rapidă a criteriilor la nivelul UE privind sfârșitul deșeurilor pentru a facilita lanțurile valorice circulare.

EuRIC subliniază urgența tranziției către o economie circulară și neutră din punct de vedere climatic, în special în lumina Zilei depășirii Pământului, atinsă la 2 august 2023. Confederația noastră recunoaște progresele înregistrate de UE în includerea țintelor de conținut reciclat, dar solicită măsuri mai ambițioase pentru a crește semnificativ rata de utilizare a materialelor circulare (CMUR), în prezent la doar 11,5%. Abordând dependența puternică a UE de importurile de hidrocarburi și de materii prime extrase, EuRIC subliniază că acordarea de prioritate a conținutului reciclat poate stabiliza prețurile de consum pe termen lung și poate reduce vulnerabilitatea la dinamica geopolitică a pieței de energie.

Susținem un Green Industrial Deal 2.0, pledând pentru stimulente economice care să conducă investiții esențiale pentru tranziția dublă a UE. Aceasta include o coerență îmbunătățită între legislațiile UE în materie de eficiență a resurselor, climă și substanțe chimice, consolidând conducerea UE în cursa către o economie circulară și cu emisii reduse de carbon.

Read Previous

PPWR, îmbunătățiri suplimentare pentru a promova circularitatea ambalajului

Read Next

CBAM – Mecanismul de ajustare a frontierei de carbon